Khái Niệm Về Cõi Niết Bàn Trong Phật Giáo

cõi niết bàn trong phật giáo

Niết bàn là một khái niệm của Phật giáo về một trạng thái lý tưởng, nơi linh hồn được giải phóng khỏi vòng luân hồisự chết và tái sinh. Niết bàn thường được hiểu là cõi tồn tại có thể đạt được sau khi chết, nhưng Đức Phật Thích Ca đã giác ngộ và đạt Niết bàn trong khi ngồi dưới cây bồ đề. Vậy niết bàn có phải là một cảnh giới hiện hữu hay chỉ là trạng thái của tâm? Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về khái niệm này nhé!