Làm Gì Với Dòng Suy Nghĩ Xuất Hiện Liên Tục Khi Ngồi Thiền?

làm gì với dòng suy nghĩ xuất hiện liên tục khi ngồi thiền

Trong quá trình sống và làm việc, hàng ngàn dòng suy nghĩ phát đi phát lại liên tục trong đầu chúng ta mỗi ngày, nhiều trong số chúng gây ra sự mệt mõi và căng thẳng trong cuộc sống. Ngay cả khi chúng ta hành thiền, ngồi xuống và chú tâm vào một đối tượng để định tâm, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi dòng tư tưởng đó, mặc dù điều đó là mong muốn.

Chánh Niệm Là Gì? – Lợi Ích Khi Thực Hành Chánh Niệm

những lợi ích khi thực hành chánh niệm

Chánh niệm là một trong 8 nhánh của con đường giác ngộ Bát Chánh Đạo, và là nền tảng quan trọng trong thực hành thiền. Về cơ bản, chánh niệm là tập trung sự chú ý đầy đủ vào hơi thở của bạn khi hơi thở đi vào và ra khỏi cơ thể. Tập trung vào từng hơi thở theo cách này cho phép bạn quan sát những suy nghĩ khi chúng xuất hiện trong tâm trí, và từng chút một thoát khỏi cuộc tranh luận với chúng.

Những Chướng Ngại Trong Thực Hành Thiền

những chướng ngại trong thực hành thiền

Những chướng ngại trong thực hành thiền Phật giáo là 5 trạng thái tinh thần xuất hiện cản trở chúng ta chánh niệm. Tiếng Pali là Panca-Nivaranani, panca có nghĩa là năm, và nivaranani có nghĩa là che phủ hoặc áp đảo. Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa là 5 chướng ngại bao phủ hoặc áp đảo chánh niệm. Những rào cản này có thể phát sinh riêng biệt, hoặc cùng nhau trong cái được gọi là “cuộc tấn công nhiều trở ngại”.