Thẻ: bồ tát di lặc

vấn đáp phật học với thầy thích nhật từ về bồ tát di lặc

Bồ Tát Di Lặc Là Ai?

Bồ tát Di Lặc (tiếng Phạn: Maitreya) là một vị giác ngộ sẽ xuất hiện trong cõi Ta-Bà để giảng dạy Phật Pháp khi các giáo lý của Phật giáo ...

Có Thể Bạn Sẽ Thích