Bồ Tát Di Lặc Là Ai?

vấn đáp phật học với thầy thích nhật từ về bồ tát di lặc

Bồ tát Di Lặc (tiếng Phạn: Maitreya) là một vị giác ngộ sẽ xuất hiện trong cõi Ta-Bà để giảng dạy Phật Pháp khi các giáo lý của Phật giáo bị lãng quên. Ngài được cho là vị Phật kế tiếp đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đến và giảng dạy chánh pháp cho chúng sinh trên trái đất. Trong vũ trụ học Phật giáo, có nhiều cõi tồn tại trong không gian vô tận, Phật Di Lặc đến từ thiên đường Tusita, một vị Phật mà kinh điển Phật giáo Đại ThừaNguyên Thủy đều có nhắc đến.