Giới Bồ Tát Tại Gia Phần 44

bài pháp thoại có chủ đề giới bồ tát tại gia do thầy thích pháp hòa thuyết giảng

Bài pháp thoại có chủ đề “Giới Bồ Tát Tại Gia Phần 44” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 22/07/2017 tại tu viện Trúc Lâm, Canada.

Ý Nghĩa Của Bố Thí Ba La Mật Trong Đạo Phật

ý nghĩa của bố thí ba la mật trong phật giáo

Bố thí ba la mật là một trong 6 hoàn thiện của Bồ tát. Những người làm tất cả vì lợi ích chúng sinh nhưng không có tâm mong cầu kết quả, không dính mắc vào người làm, phương tiện và các đối tượng. Đây được gọi là vô sở cầu vô sở đắc. Bố thí là một hành động tích cực, chúng ta sẽ tích lũy rất nhiều công đức nếu thường xuyên thực hiện hành động này. Nhưng dù bạn có cho hết những gì bạn có trong cuộc đời, bạn vẫn có thể gặp phiền não nếu bố thí sai phương pháp.

Bồ Tát – Vị Giác Ngộ Vẫn Còn Trong Vòng Luân Hồi

bồ tát là gì - ý nghĩa của bồ tát trong phật giáo

Khi chúng ta nói về lòng từ bi và lý tưởng của Bồ tát, chúng ta đang nói về những người bình thường, với thân thể, cái trí, cuộc sống này, những vấn đề…Những người có thể tìm thấy sự quảng đại, nỗ lực và trí tuệ ngay ở đây và bây giờ. Chúng ta nhận ra rằng, Bồ tát là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ là một người bình thường tiến vào cuộc đời theo hướng của Đức Phật. Bạn và tôi, thực ra là bất cứ ai hướng sự chú ý, cuộc sống của họ, để thực hành lối sống của một vị Phật đều là Bồ tát.

A La Hán Là Ai? – Sự Khác Nhau Giữa A La Hán Và Bồ Tát

A la hán là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong Phật giáo Nguyên Thủy hơn là Đại Thừa. Vì lý tưởng thực hành của Nam truyền Phật giáo là A la hán còn lý tưởng thực hành của Bắc truyền Phật giáo là Bồ tát. Vậy điểm khác nhau giữa A la hán và Bồ tát là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.