Những Dấu Hiệu Của Trẻ Tự Kỷ Mà Bố Mẹ Nên Biết

những dấu hiệu của trẻ bị tự kỷ mà bố mẹ nên biết

(Hoasenphat.com) – Rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder – Bệnh tự kỷ) là một rối loạn não ảnh hướng đến khả năng giao tiếp và tương tác với người khác. Nó xuất hiện trong những tháng đầu tiên của trẻ với các triệu chứng không rõ ràng, chỉ khi trẻ lớn hơn 1