Chánh Định Trong Phật Giáo

chánh định trong phật giáo

Chánh Định là một trong tám chánh của con đường giác ngộ Bát Chánh Đạo. Bài viết sau đây do thầy Thích Nguyên Tuệ chia sẻ có thể giúp một phần nào đó để quý Phật tử hiểu rõ hơn về Chánh Định Với Hai Loại Chú Tâm. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy xem qua khái niệm về Định nhé!

Tìm Hiểu Về Bát Chánh Đạo – Con Đường Giác Ngộ Phật Giáo

bát chánh đạo trong phật giáo

Bát Chánh Đạo là con đường để thoát khỏi khổ đau trong cõi trần, dù được gọi là con đường nhưng nó không phải là một quá trình luyện tập tuần tự mà là tám khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Bát Chánh Đạo là môi trường được tạo ra để tiến gần hơn đến con đường giác ngộ. Một giáo lý Phật giáo quan trọng mà bất kỳ ai cũng phải hiểu rõ để có cái nhìn đúng đắn hơn trong việc thực hành tâm linh và hoàn thiện bản thân.