Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật – Kinh Tụng Hằng Ngày Bài 1

Thi kệ cuộc đời đức Phật là bài kinh nằm trong bộ sách “Kinh Tụng Hằng Ngày” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Phong Phú và Nhã Quỳnh.

Bình Luận

avatar