Kinh Phật

Chuyên mục tổng hợp những bài kinh Phật mp3 hay nhất và mới nhất để gửi đến quý Phật tử. Nội dung bao gồm các kinh điển của đạo Phật Nguyên Thủy (kinh Tạng Pali) và Đại Thừa: Kinh Phật cho người tại gia, kinh tụng hàng ngày, kinh sám hối, cầu siêu và nhiều bài kinh ý nghĩa khác. Tất nhiên là không thể thiếu nhiều bài kinh mà các cư sĩ tại gia thường tụng như: Kinh Vu Lan, Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Cú và Kinh Dược Sư chữa bệnh.
Page 3 of 3 1 2 3

Có Thể Bạn Sẽ Thích