Kinh Tiểu Sử Đức Phật – Kinh Phật Cho Người Tại Gia Bài 2

(Hoasenphat.com) – Kinh tiểu sử đức Phật là bài kinh nằm trong bộ sách “kinh Phật cho người tại gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn và Đại Quốc trình bày.

Bình Luận

avatar