Kinh Dược Sư Giải Trừ Bệnh Tật Do Thầy Trí Thoát Tụng

Kinh Dược Sư nhiệm màu có khả năng giải trừ nhiều loại bệnh tật nếu thật tâm trì tụng. Không chỉ chữa khỏi bệnh tật, quý Phật tử nào thành tâm trì tụng kinh Dược Sư sẽ được thần thông của Ngài hóa giải tất cả nghiệp xấu, nghèo khổ, phiền não – thân tâm an lạc, hạnh phúc sum vầy…Và điều tuyệt vời nhất đó chính là lúc lâm trung sẽ được Phật Dược Sư tiếp dẫn về cõi Tịnh Lưu Ly ở phương Đông để theo Ngài tu tập.

Video thầy Thích Trí Thoát tụng kinh Dược Sư rất hay với âm thanh rõ ràng, chữ to dễ đọc tụng theo và đặc biệt là không có quảng cáo gây khó chịu, tức giận, phiền não khi hành trì.

Bình Luận

avatar