Kiến Thức

Trang tổng hợp những kiến thức Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cương Thừa hay được gọi là Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Những giáo pháp Phật giáo nâng cao hay Phật học cơ bản đều được chia sẻ đầy đủ. Phật giáo là một hệ thống gồm các phương pháp thực tiễn giúp con người nhận ra bản chất của cuộc sống thông qua việc áp dụng các lời dạy của đức Phật nhằm biến đổi bản thân theo hướng tích cực. Một hệ thống giáo dục được xây dựng rất khoa học và thực tế bởi một người có thật trong lịch sử là Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 2500 trước.
như thế nào là tâm biết

Như Thế Nào Là Tâm Biết?

Tâm (tiếng Phạn: citta) là một thuật ngữ rất quan trọng trong Phật giáo, là đối tượng tu tập để hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Tâm biết được chia làm hai loại: Tâm...

chánh định trong phật giáo

Chánh Định Trong Phật Giáo

Chánh Định là một trong tám chánh của con đường giác ngộ Bát Chánh Đạo. Bài viết sau đây do thầy Thích Nguyên Tuệ chia sẻ có thể giúp một phần nào đó để quý...

tam giới là gì ba cõi tồn tại trong vòng luân hồi

Tam Giới Là Gì?

Tam giới (ba cõi - tiếng Phạn: Triloka) nói về những cảnh giới trong vòng sinh tử luân hồi. Các kinh luận thường dạy rằng, tất cả mọi loài chúng sinh đều có sẵn khả...

phật pháp có nghĩa là gì

Ý Nghĩa Của Pháp Trong Phật Giáo

Pháp (tiếng Phạn: Dharma - Pali: dhamma) là một từ mà những người theo đạo Phật thường xuyên sử dụng. Nó đề cập đến viên ngọc quý thứ hai trong Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng đoàn. Từ này...

Page 2 of 5 1 2 3 5

Có Thể Bạn Sẽ Thích