Kinh Doanh Cần Những Ý Tưởng Đột Phá – Đừng Đi Theo Lối Mòn Của Những Người Đi Trước

kinh doanh cần những ý tưởng đột phá

Kinh doanh cần những ý tưởng đột phá, đừng đi theo lối mòn của những người đi trước . Hãy là 1 người kinh doanh thực thụ, đừng như 1 người nông dân học việc.

Đang trồng tiêu thấy cafe lên giá đổ xô chặt trồng cafe, 3 năm sau khi bắt đầu thu hoạch cafe, thì cafe xuống giá, tiêu lên giá tiếp tục chặt hết cafe và trồng tiêu, sau 3 năm tiêu được thu hoạch, giá tiêu xuống giá cafe lên tiếp tục chặt tiêu trồng cafe. Đó là do không có tư duy sáng tạo, cứ theo rập khuôn những người đi trước làm, cố gắng sao để mình trở thành 1 bản sao hoàn hảo.

Nhưng khi bạn trở thành 1 bản sao của họ thời điểm hiện tại thì họ đã xây dựng 1 cái khác rất riêng rồi. Đến ý tưởng còn không có thì sao kinh doanh phát triển nổi. Kinh doanh sẽ chết khi không còn sáng tạo để tạo sự đột phá với những dấu ấn riêng cho mình.

Cứ bước đi theo con đường mà người khác dựng nên, nó có thể cho bạn sự an toàn nhưng muôn đời bạn chỉ là cái bóng mờ nhạt chứ không bao giờ là bản sao của họ được. Hãy là chính mình dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Khi ý tưởng và sự sáng tạo không còn, bạn chỉ sống nhờ sự sao chép rập khuôn thì tốt nhất bạn nên bước khỏi thế giới KINH DOANH và nên chuyển qua SẢN XUẤT, ĐÓ LÀ MIỀN ĐẤT HỨA CHO BẠN. Với sản xuất bạn chỉ cần sao chép rập khuôn là thành công sẽ đến.

Tất cả chuyên gia chỉ là chuyên gia trên những việc đã có tiền lệ. Không có chuyên gia cho những điều chưa xảy ra, để trở thành chuyên gia kiến tạo tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm.

 

Bình Luận

avatar