Cách Hoàn Thiện Bản Thân

pháp thoại phật giáo cách hoàn thiện bản thân do thầy thích thiện thuận thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Cách Hoàn Thiện Bản Thân” do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng vào ngày 28/07/2018 tại chùa Quang Hiển, tỉnh Quảng Ngãi.

Nên Thương Hay Ghét!

pháp thoại nên thương hay ghét do thầy thích chân tính thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Nên Thương Hay Ghét” do thầy Thích Chân Tính thuyết giảng vào ngày 16/09/2018, trong khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Hoằng Pháp.

Đi Để Trở Về

pháp thoại đi để trở về do thầy thích an đạt thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Đi Để Trở Về” do thầy Thích An Đạt thuyết giảng trong khóa tu mùa hè 2018 tại chùa Hoằng Pháp.

Cách Cầu Siêu Cho Người Đã Mất

pháp thoại có chủ đề cách cầu siêu cho người đã mất

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Cách Cầu Siêu Cho Người Đã Mất” do thầy Thích Đạo Quang thuyết giảng trong khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp.

Làm Thế Nào Để Sống Vui Vẻ?

pháp thoại có chủ đề làm thế nào để sống vui vẻ do thầy thích đạo quang thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Làm Thế Nào Để Sống Vui Vẻ” do thầy Thích Đạo Quang thuyết giảng vào ngày 30/08/2015 tại chùa Hoằng Pháp.

Đừng Quá Tin Vào Những Gì Mình Thấy!

đừng quá tin vào những gì mình thấy

Bài pháp thoại có tựa đề “Đừng Quá Tin Vào Những Gì Mình Thấy” do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng.

Hành Trình Đi Đến Tâm An

pháp thoại hành trình đi đến tâm an do thầy minh niệm thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Hành Trình Đi Đến Tâm An” do thầy Minh Niệm thuyết giảng tại chùa Khánh An.

Đối Diện Sự Thật Để Tu

bài pháp thoại có tựa đề đối diện sự thật để tu

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại mang tên “Đối Diện Sự Thật Để Tu” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Linh Thứu Aidaho, Hoa Kỳ.

Quả Báo Của Niệm Phật Và Tâm Hướng Phật

quả báo của niệm phật và tâm hướng phật

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có tựa đề “Quả báo của niệm Phật và tâm hướng Phật” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo Tràng Tịnh Độ Phổ Hiền Florida, USA.

Học Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên

pháp thoại học thuyết thập nhị nhân duyên do thầy thích nhật từ giảng

Bài pháp thoại có tựa đề “Học Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 13/08/2018, trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Giác Ngộ. Thập Nhị Nhân Duyên (12 nhân duyên) hay Mười hai mắt xích sự sống là một học thuyết vô cùng quan trọng