Xuất Gia Đi Tu Có Phải Là Bất Hiếu Với Cha Mẹ Không?

xuất gia đi tu có phải là bất hiếu với cha mẹ không

(Hoasenphat.com) – Theo bạn thì “Xuất Gia Đi Tu Có Phải Là Bất Hiếu Với Cha Mẹ Không?” Đây cũng là câu hỏi của một Phật tử dành cho thầy Nhật Từ trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Giác Ngộ.

Phật Tử Tại Gia Nên Tu Theo Tông Phái Nào?

phật tử tại gia nên tu theo tông phái nào

(Hoasenphat.com) – Trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa, một Phật tử đã đặt câu hỏi cho thầy Thích Nhật Từ như sau: Phật Tử Tại Gia Nên Tu Theo Tông Phái Nào? Hãy dành chút thời gian để xem thầy khuyên chúng ta nên tu theo tông phái nào nhé!

Học Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên

pháp thoại học thuyết thập nhị nhân duyên do thầy thích nhật từ giảng

Bài pháp thoại có tựa đề “Học Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 13/08/2018, trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Giác Ngộ. Thập Nhị Nhân Duyên (12 nhân duyên) hay Mười hai mắt xích sự sống là một học thuyết vô cùng quan trọng

Hãy Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi!

pháp thoại hãy tự thắp đuốc lên mà đi do thầy nhật từ thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Hãy Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 12/08/2018, trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ.

Tại Sao Phật Giáo Nam Tông Lại Ăn Mặn?

thích phước tiến trả lời câu hỏi tại sao phật giáo nam tông lại ăn mặn

Thầy Thích Phước Tiến trả lời câu hỏi “Tại Sao Phật Giáo Nam Tông Lại Ăn Mặn?” trong buổi vấn đáp Phật Pháp tại chùa.

Hãy Sống Như Là Người!

pháp thoại hãy sống như người do thầy thích phước tiến thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại mang tên “Hãy Sống Như Là Người” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3 – HCM), nhân đại lễ Vu Lan 2018.

Con Hư Tại Mẹ Cháu Hư Tại Bà!

pháp thoại mang tên con hư tại mẹ cháu hư tại bà do thầy thích phước tiến thuyết giảng

Hoasenphat.com xin gửi đến quý Phật tử bài pháp thoại có chủ đề “Con Hư Tại Mẹ Cháu Hư Tại Bà” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 25/08/2018 tại Tổ Đình Ấn Quang (Quận 10 – HCM).

Vượt Qua Khổ Đau Trong Vô Thường

pháp thoại vượt qua khổ đau trong vô thường do thầy thích nhật từ thuyết giảng

Bài pháp thoại có chủ đề “Vượt Qua Khổ Đau Trong Vô Thường” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 26/07/2018 tại chùa Giác Ngộ.

Vạn Sự Tùy Duyên!

bài pháp thoại do thầy thích phước tiến thuyết giảng có chủ đề vạn sự tùy duyên

Bài pháp thoại có chủ đề “Vạn Sự Tùy Duyên!” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 16/12/2017 tại chùa Cổ Lâm, bang Washington, Hoa Kỳ.

Như Thế Nào Là Chánh Pháp Và Tà Pháp?

thầy thích phước tiến giảng về đề tài như thế nào là chánh pháp và tà pháp

Bài pháp thoại có chủ đề “Như Thế Nào Là Chánh Pháp Và Tà Pháp?” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 26/05/2018 tại Việt Nam Quốc Tự, nhân mùa Phật đản 2018.