Cố Chấp Sinh Ra Đau Khổ Buông Bỏ Để Được Hạnh Phúc

cố chấp sinh ra đau khổ buông bỏ để được hạnh phúc

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Cố Chấp Sinh Ra Đau Khổ Buông Bỏ Để Được Hạnh Phúc” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 16/09/2018, trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 95 tại Tu Viện Tường Vân.

Cuộc Đời Chỉ Là Cõi Tạm Mà Thôi

cuộc đời chỉ là cõi tạm mà thôi

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Cuộc Đời Chỉ Là Cõi Tạm Mà Thôi” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 15/09/2018 tại chùa Tiêu Lương, Hải Phòng.

Những Lợi Ích Khi Tham Gia Phật Sự Phụng Sự Nhân Sinh

những lợi ích khi tham gia phật sự phụng sự nhân sinh

(Hoasenphat.com) – Thầy Thích Nhật Từ chia sẻ về “Những Lợi Ích Khi Tham Gia Phật Sự Phụng Sự Nhân Sinh” cho quý Phật tử tại đạo tràng Nhật Linh, Hải Phòng, ngày 15-09-2018.

Ảo Giác Xuất Hiện Khi Ngồi Thiền

ảo giác xuất hiện khi ngồi thiền

(Hoasenphat.com) – Thầy Thích Nhật Từ giải đáp hiện tượng “Ảo Giác Xuất Hiện Khi Ngồi Thiền” cho quý Phật tử trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Giác Ngộ.

Nên Mở Mắt Hay Khép Mắt Khi Ngồi Thiền?

nên mở mắt hay khép mắt khi ngồi thiền

(Hoasenphat.com) – “Nên Mở Mắt Hay Khép Mắt Khi Ngồi Thiền?” là câu hỏi của một Phật tử đã hỏi thầy Thích Nhật Từ trong buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Giác Ngộ.

Làm Thế Nào Để Hết Khổ?

pháp thoại làm thế nào để hết khổ do thầy thích trí huệ thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Làm Thế Nào Để Hết Khổ?” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Quan Âm Tu Viện quận Phú Nhuận, TpHCM 2018.

Nghiệp Từ Đâu Mà Ra?

pháp thoại nghiệp từ đâu mà ra do thầy thích trí huệ thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Nghiệp Từ Đâu Mà Ra?” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Phật Bảo Tự, Washington DC, Hoa Kỳ.

Bệnh Gì Làm Khổ Tâm

pháp thoại bệnh gì làm khổ tâm do thầy trí huệ thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Bệnh Gì Làm Khổ Tâm” do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Phổ Minh, Indiana miền trung tây Hoa Kỳ.

Hãy Là Một Đóa Hoa Ngay Từ Bây Giờ

pháp thoại hãy là một đóa hoa ngay từ bây giờ do thầy minh niệm thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại có chủ đề “Hãy Là Một Đóa Hoa Ngay Từ Bây Giờ” do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng vào ngày 10/08/2018, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tp.HCM.

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Phát Tâm Tu Học

pháp thoại những điều cần lưu ý khi phát tâm tu học do thầy thích pháp hòa thuyết giảng

(Hoasenphat.com) – Bài pháp thoại Phật giáo có chủ đề “Những Điều Cần Lưu Ý Khi Phát Tâm Tu Học” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng.