Kinh Mười Nghiệp Thiện – Kinh Phật Cho Người Tại Gia Bài 4

kinh mười nghiệp thiện nằm trong bộ sách kinh phật cho người tại gia

Kinh mười nghiệp thiện là bài kinh nằm trong bộ sách “Kinh Phật Cho Người Tại Gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Đại Quốc.

Kinh Vu Lan Bồn Báo Hiếu Cha Mẹ – Thầy Thích Trí Thoát Tụng

kinh vu lan bồn báo hiếu cha mẹ do thầy thích trí thoát tụng

Kinh Vu Lan Bồn (Ullambana Sutta) là một bài kinh Phật thường được đọc tụng vào tháng 7 âm lịch, nhân mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Audio mp3 tụng kinh Vu Lan do thầy Thích Trí Thoát thể hiện.

Kinh Người Áo Trắng – Kinh Phật Cho Người Tại Gia Bài 3

kinh người áo trắng nằm trong bộ sách kinh phật cho người tại gia

Kinh người áo trắng là bài kinh nằm trong bộ sách “Kinh Phật Cho Người Tại Gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Phong Phú và Nhã Quỳnh.

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật – Kinh Tụng Hằng Ngày Bài 1

kinh tụng hằng ngày thi kệ cuộc đời đức phật

Thi kệ cuộc đời đức Phật là bài kinh nằm trong bộ sách “Kinh Tụng Hằng Ngày” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Phong Phú và Nhã Quỳnh.

Kinh Tiểu Sử Đức Phật – Kinh Phật Cho Người Tại Gia Bài 2

kinh tiểu sử đức phật nằm trong bộ sách kinh phật cho người tại gia

(Hoasenphat.com) – Kinh tiểu sử đức Phật là bài kinh nằm trong bộ sách “kinh Phật cho người tại gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn và Đại Quốc trình bày.

Ý Nghĩa Và Cách Thức Tụng Kinh – Kinh Phật Cho Người Tại Gia Bài 1

ý nghĩa và cách thức tụng kinh

(Hoasenphat.com) – Ý nghĩa và cách thức tụng kinh là bài kinh Phật nằm trong bộ sách “kinh Phật cho người tại gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn và Đại Quốc trình bày.

Kinh Tất Cả Lậu Hoặc – Kinh Trung Bộ Bài 2

kinh tất cả lậu hoặc thuộc trung bộ kinh bài 1

(Hoasenphat.com) – Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbàsava sutta) thuộc Trung Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Pháp Môn Căn Bản – Kinh Trung Bộ Bài 1

kinh pháp môn căn bản thuộc trung bộ kinh bài 1

(Hoasenphat.com) – Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) thuộc Trung Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Giảng Giải Kinh A Di Đà

giảng giải kinh a di đà

Kinh A Di Đà (Amitabha Sutra) do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch Việt và Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải.

Tổng Quan Về Kinh Sa Môn Quả – Trường Bộ Kinh Bài 2

tổng quan về kinh sa môn quả thuộc trường bộ kinh

Tổng quan về Kinh Sa Môn Quả (Samannaphala sutta) thuộc Trường Bộ kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch.