Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Từ Câu Hỏi Số 1 Đến 7

kinh mi tiên vấn đáp từ câu hỏi số 1 đến 7

(Hoasenphat.com) – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp (Milinda-panha) là một bộ kinh được viết bằng tiếng Pali vào khoảng thế kỷ thứ 1 trước Tây lịch. Bộ kinh này được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành. Nội

Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo – Kinh Phật Cho Người Tại Gia Bài 7

kinh phân biệt nghiệp báo thuộc tập kinh phật cho người tại gia

Kinh phân biệt nghiệp báo là bài kinh thứ 7 nằm trong bộ sách “Kinh Phật Cho Người Tại Gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Đại Quốc.

Kinh Soi Gương Nhân Cách – Kinh Phật Cho Người Tại Gia Bài 6

kinh soi gương nhân cách thuộc bộ kinh phật cho người tại gia

Kinh soi gương nhân cách là bài kinh thứ 6 nằm trong bộ sách “Kinh Phật Cho Người Tại Gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Đại Quốc.

Kinh Nền Tảng Đức Tin – Kinh Tụng Hằng Ngày Bài 5

kinh nền tảng đức tin thuộc tập kinh phật tụng hằng ngày

Kinh Nền Tảng Đức Tin là bài kinh Phật thứ 5 thuộc bộ sách “Kinh Tụng Hằng Ngày” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Phong Phú và Nhã Quỳnh.

Kinh Danh Ngôn Chánh Pháp – Kinh Tụng Hằng Ngày Bài 4

kinh danh ngôn chánh pháp thuộc tập kinh phật tụng hằng ngày

Kinh Danh Ngôn Chánh Pháp là bài kinh Phật nằm trong bộ sách “Kinh Tụng Hằng Ngày” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Phong Phú và Nhã Quỳnh.

Kinh Dược Sư Giải Trừ Bệnh Tật Do Thầy Trí Thoát Tụng

kinh dược sư giải trừ bệnh tật do thầy trí thoát tụng

Kinh Dược Sư nhiệm màu có khả năng giải trừ nhiều loại bệnh tật nếu thật tâm trì tụng. Không chỉ chữa khỏi bệnh tật, quý Phật tử nào thành tâm trì tụng kinh Dược Sư sẽ được thần thông của Ngài hóa giải tất cả nghiệp xấu, nghèo khổ, phiền não – thân tâm

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 5

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 5

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 5 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 4

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 4

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 4 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 3

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 3

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 3 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 2

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 2

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 2 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.