Kiến Thức

Tổng hợp những kiến thức Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cương Thừa hay được gọi là Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Những giáo pháp Phật giáo nâng cao hay Phật học cơ bản đều được chia sẻ đầy đủ. Phật giáo là một hệ thống triết học dạy các phương pháp thực tiễn giúp con người nhận ra bản chất của cuộc sống thông qua việc áp dụng các lời dạy của đức Phật nhằm biến đổi bản thân theo hướng tích cực. Một hệ thống giáo dục được xây dựng rất khoa học và thực tế bởi một người có thật trong lịch sử là Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 2500 trước. Ngài đã giác ngộ vào năm 35 tuổi và đã truyền bá đạo Phật đến với nhiều người khắp Ấn Độ trong 45 năm. Những giáo lý cốt lỗi trong Phật giáo là: Luật nhân quả, vô thường, vô ngã và tánh không. Ngày nay, nhiều Phật tử dựa vào những lời dạy này để sống tích cực và không còn phiền não trong cuộc sống. Nhưng để giải thoát khỏi đau khổ không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi sự thực hành tinh tấn, lâu dài nhằm đưa tâm trí vào trạng thái bình tĩnh và sáng suốt liên tục. Một trong những phương pháp đó là đọc hiểu kiến thức Phật giáo, phụng sự nhân sinh và thực hành thiền. Chỉ có hành thiền mới có thể biến đổi tâm thức từ tiêu cực sang tích cực được, chứ không phải những lời hứa gió bay làm theo giới luật đạo đức. Phật giáo là một tôn giáo vô thần, tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi cá nhân.

Có Thể Bạn Sẽ Thích