Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật – Bảo Vật Thiêng Liêng Của Phật Giáo

xá lợi phật là bảo vật thiêng liêng của phật giáo

Trong một chuyến du lịch đến Hồng Kông, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những viên đá kỳ lạ ở trong phòng tối của viện bảo tàng. Nó nằm trong pho tượng Phật bằng đồng và bao quanh bởi kính chống đạn. Nó được đặt trang trọng trong những chiếc chén vàng và nền nhung, những viên ngọc sáng bóng.

Phật Pháp Có Nghĩa Là Gì?

phật pháp có nghĩa là gì

Pháp (tiếng Phạn: Dharma – Pali: dhamma) là một từ mà những người theo đạo Phật thường xuyên sử dụng. Nó đề cập đến viên ngọc quý thứ hai trong Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng đoàn. Từ này thường được định nghĩa là “những lời dạy của Đức Phật”, tuy nhiên, Pháp thực sự không chỉ là một thuật ngữ để nói về các giáo lý Phật giáo.

Giới Thiệu Khái Quát Về Tứ Niệm Xứ – Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm

giới thiệu khái quát về tứ niệm xứ, bốn nền tảng của chánh niệm

Kinh Tứ Niệm Xứ là giáo pháp cơ bản của Đức Phật, được tôn kính bởi tất cả các truyền thống Phật giáo. Nội dung của nó nói về việc áp dụng chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Thông qua việc tích hợp chánh niệm vững chắc, khuynh hướng vô thức của chúng ta trở nên ý thức hơn, từ đó, chúng ta sẽ liên kết với mọi thứ trong cuộc sống, cả bên trong lẫn bên ngoài bằng một nhận thức sáng suốt.

Ý Nghĩa Của Bố Thí Ba La Mật Trong Đạo Phật

ý nghĩa của bố thí ba la mật trong phật giáo

Bố thí ba la mật là một trong 6 hoàn thiện của Bồ tát. Những người làm tất cả vì lợi ích chúng sinh nhưng không có tâm mong cầu kết quả, không dính mắc vào người làm, phương tiện và các đối tượng. Đây được gọi là vô sở cầu vô sở đắc. Bố thí là một hành động tích cực, chúng ta sẽ tích lũy rất nhiều công đức nếu thường xuyên thực hiện hành động này. Nhưng dù bạn có cho hết những gì bạn có trong cuộc đời, bạn vẫn có thể gặp phiền não nếu bố thí sai phương pháp.

Ý Nghĩa Của Duyên Khởi Và Học Thuyết Mười Hai Nhân Duyên

ý nghĩa của duyên khởi và học thuyết mười hai nhân duyên

Mười hai nhân duyên là một ứng dụng tuyệt vời về cách nền tảng Duyên khởi hoạt động trong Phật giáo thời kỳ đầu. Đây không phải là đường dẫn tuyến tính mà là một chu kỳ, trong đó tất cả liên kết đều được kết nối với các liên kết khác. Thoát khỏi luân hồi có thể được bắt đầu ở bất kỳ liên kết nào trong chuỗi, vì khi một trong các liên kết bị hỏng, nó sẽ không còn là một chuỗi nữa và chu kỳ tái sinh sẽ bị phá vỡ.

Ý Nghĩa Của Câu “Nhất Thiết Duy Tâm Tạo”

ý nghĩa của câu nhất thiết duy tâm tạo

Trong kinh Hoa Nghiêm có câu nói được cho là lời dạy của Đức Phật dành cho các môn đệ của mình là “Nhất thiết duy tâm tạo. Câu nói này thường được hiểu theo nghĩa là mọi sự vật, hiện tượng đều do tâm tạo thành. Từ căn bản của tâm chủ động ấy, người tu theo Hoa Nghiêm nỗ lực vận dụng các phương pháp tu tập để điều chỉnh và chuyển đổi tâm theo hướng tích cực, nhằm kinh nghiệm hạnh phúc, bình an trước sự tác động và thay đổi của mọi thứ.

Ý Nghĩa Sắc Tức Thị Không – Không Tức Thị Sắc

ý nghĩa của sắc tức thị không không tức thị sắc

Sắc Tức Thị Không – Không Tức Thị Sắc là câu nói kinh điển trong Bát Nhã Tâm Kinh, một học thuyết do Bồ tát Long Thọ (nagarjuna) đưa ra mà cho đến nay, chưa ai có thể tìm ra bằng chứng để phản biện lại học thuyết này. Người xưa không hiểu Phật nói rằng, đạo Phật nói gì mà không không có có, ba hồi nói có, ba hồi nói không, thật là ba phải. Họ không hiểu được ý nghĩa nội hàm vô cùng sâu sắc trong câu nói tuy có vẻ đơn giản này.

Bồ Tát – Vị Giác Ngộ Vẫn Còn Trong Vòng Luân Hồi

bồ tát là gì - ý nghĩa của bồ tát trong phật giáo

Khi chúng ta nói về lòng từ bi và lý tưởng của Bồ tát, chúng ta đang nói về những người bình thường, với thân thể, cái trí, cuộc sống này, những vấn đề…Những người có thể tìm thấy sự quảng đại, nỗ lực và trí tuệ ngay ở đây và bây giờ. Chúng ta nhận ra rằng, Bồ tát là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ là một người bình thường tiến vào cuộc đời theo hướng của Đức Phật. Bạn và tôi, thực ra là bất cứ ai hướng sự chú ý, cuộc sống của họ, để thực hành lối sống của một vị Phật đều là Bồ tát.

Phật Di Lặc – Vị Phật Tương Lai Trong Cõi Ta Bà

phật di lặc là vị phật tương lai trong cõi ta bà

Đức Phật Di Lặc theo truyền thống Phật giáo là vị Phật tương lai trong cõi Ta Bà, hiện nay là một vị Bồ tát đang trú ngụ tại thiên đường Tusita. Ngài sẽ xuống thế giới của chúng ta để giảng pháp khi những lời dạy của Đức Phật Thích Ca đã bị phai mờ. Phật Di Lặc được tất cả các trường phái Phật giáo chấp nhận và là vị Bồ tát duy nhất được tôn kính trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy.

Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Việc Niệm Phật

lợi ích khi niệm phật a di đà

Có người nói rằng, niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ của cõi Ta Bà. Do đó, phương pháp tu tập này trở thành một trường phái phổ biến nhất trong Phật giáo hiện đại. Rất nhiều Phật tử thường xuyên niệm Phật để có thể tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về ý nghĩa của niệm Phật và những lợi ích tuyệt vời của phương pháp này nhé!