Tội Khẩu Nghiệp Nặng Như Thế Nào?

Bài pháp âm có tựa đề “Tội Khẩu Nghiệp Nặng Như Thế Nào?” bao gồm những lời dạy sâu sắc về khẩu nghiệp, những phương pháp và lợi ích từ việc tu tập hạn chế những lời nói không thiện lành trong cuộc sống.

Bình Luận

avatar