Tại Sao Đạo Phật Lại Dạy Buông Bỏ Để Hạnh Phúc?

Bài pháp âm có chủ đề “Buông Bỏ Để Hạnh Phúc” giải thích tại sao đạo Phật suốt ngày kêu người ta buông bỏ đi, xả đi, đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ nữa…

Bình Luận

avatar