Sau Khi Chết Linh Hồn Sẽ Đi Về Đâu?

Chuyện tâm linh không thể đùa được đâu các bạn. Linh hồn là có thật 100%, nó thật như sóng wifi mà bạn đang sử dụng để đọc bài viết này vậy. Vô số hồn ma mới chết vất vưởng xung quanh chúng ta và đợi chúng ta phát kẹo vào mỗi rằm tháng bảy.

Một số người tin rằng, sau khi chết linh hồn sẽ tách ra khỏi thân xác và tồn tại ở trạng thái phi vật chất. Nhưng rồi họ sẽ đi về đâu hay tồn tại ở trạng thái đó mãi mãi? Cõi dương sao thì cõi âm vậy?

Bài giảng có chủ đề “Sau Khi Chết Linh Hồn Sẽ Đi Về Đâu?” của thầy Thích Minh Niệm sẽ cho cái nhìn rõ ràng nhất về vấn đề này. Hãy dành chút thời gian để nghe hết bài pháp âm này nhé, triết học tinh túy của Phật giáo đó các bạn ơi!

Bình Luận

avatar