Phải Chăng Không Biết Là Không Có Tội?

Bài pháp âm có chủ đề “Phải Chăng Không Biết Là Không Có Tội” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng.

Bình Luận

avatar