Nguyên Nhân Gây Ra Lo Lắng, Sợ Hãi Và Đau Khổ

Bài pháp âm có nội dung gồm những lời dạy sâu sắc về nguyên nhân gây ra lo lắng, sợ hãi và đau khổ của con người. Bên cạnh đó là những hướng dẫn chi tiết về phương thức đi tìm sự hạnh phúc bền vững trong cuộc sống.

Bình Luận

avatar