Đuổi Theo Cảm Xúc Là Đang Nuôi Dưỡng Sự Yếu Đuối

Bài pháp âm do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng có chủ đề “Đuổi Theo Cảm Xúc Là Đang Nuôi Dưỡng Sự Yếu Đuối”.

Bình Luận

avatar