Xuất Gia – Ca Sĩ Ngọc Duy – Võ Tá Hân Phổ Nhạc

Bản nhạc Phật giáo mang tên Xuất Gia do ca sĩ Ngọc Duy trình bày, nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc dựa trên thơ của Tuệ Kiên.

Lời bài nhạc:

Da Du Đà La, Da Du Đà La. Mong em, mong con sẽ hiểu lòng ta.

Đêm nay nhìn em, nhìn con lần cuối. Ta lên đường theo tiếng gọi từ bi.

Da Du Đà La, Da Du Đà La. Đêm nay đêm mai sẽ chẳng còn ta.

Nhìn em lặng lẽ, ơn nàng những ngày xanh. Nhìn con thầm nói giả biệt La Hầu La.

 

Ta đi tìm chân lý, cứu muôn loài chúng sanh.

Thoát sinh, già, bệnh, tử…an lạc mãi tương lai.

Vì thế gian khổ hải, đời ngắn ngủi, chông gai.

Nguyện nắng mưa không ngại, chí giải thoát không phai.

 

Tư duy từ muôn kiếp, đến con đường bất sinh.

Quyết tu hành thiện nghiệp, thanh tịnh hóa thân tâm.

Còn luyến lưu trần tục, còn chuốc khổ, gian nan.

Nguyện gắng tu miên mật, dứt phiền não lo toan.

 

Trì giới không chấp trước, vui nếp sống cơ hàn.

Suy tư đường giác ngộ, xóa bóng đêm ngục tù.

Kiên gan tìm chân lý, từ bỏ đời cao sang.

Thề hy sinh thân mạng, quyết tìm thấy chân thường.

 

Đường xuất gia đã quyết, ta sống kiếp không nhà.

Ta đi tìm lẽ Đạo, thoát sanh, tử trầm luân.

Ta đi tìm chân ngã, chẳng ngại ngần xông pha.

Một mai khi thành Đạo, sẽ độ khắp muôn nhà.

Bình Luận

avatar