Nam Mô A Di Đà – Nhóm Rainkids

Nhạc Phật giáo rất hay do các bé dễ thương trong nhóm Rainkids thể hiện. Bài hát: A Di Đà – Amitabha Buddha, Thể loại: Nhạc Phật giáo, Trình bày: Nhóm Rainkids, Sáng tác: Trí Tâm.

Lời bài nhạc:

Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà

Về đâu khi chúng con còn lạc lối.

Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà

Về đây người cứu vớt chúng con.

Từ đây con xin nguyện theo Chánh Pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm.

Trần gian hôm nay, ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi.

Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà

Về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế.

Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà

Về đây nguồn Chánh Pháp vô biên.

Bình Luận

avatar