Tìm Hiểu Về Sự Tái Sinh Hay Vòng Luân Hồi Trong Phật Giáo

tái sinh trong phật giáo

Tái sinh (đầu thai) hay còn được gọi là luân hồi, là sự chuyển hóa hay sự chuyển sinh của linh hồn. Sau khi chết, linh hồn sẽ chuyển từ thân xác này để nhập vào một thân khác. Khi chết thân xác hủy hoại tan rã, chỉ có linh hồn tồn tại. Mục đích chính của Phật giáo là thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau để đạt một cấp độ mới gọi là Niết bàn.