Tìm Hiểu Về Phật Giáo Nguyên Thuỷ – Phật Giáo Nam Tông

phật giáo nguyên thuỷ

Phật giáo Nguyên Thuỷ để chỉ Phật giáo giai đoạn đầu, kể từ khi Tất Đạt Đa sáng lập Phật giáo cho đến trước Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ hai ở thành phố Vaisili. Phật giáo Nguyên Thuỷ phổ biến ở Sri Lanka, Campuchia, Thái Lan, Lào và Miến Điện (Myanmar). Nó còn được gọi là Phật giáo Nam Tông.