Phật Giáo Là Gì? – Tìm Hiểu Về Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Phật Giáo

phật giáo là gì - nguồn gốc và ý nghĩa phật giáo

Phật giáo là gì? Phật giáo là một con đường thực hành và phát triển tâm linh dẫn tới cái nhìn sâu vào bản chất thật của thực tại. Thực hành Phật giáo như thiền định là phương tiện thay đổi bản thân để phát triển những phẩm chất của nhận thức, lòng tốt và trí tuệ. Kinh nghiệm phát triển trong truyền thống Phật giáo qua hàng ngàn năm đã tạo ra một nguồn tài nguyên vô song cho tất cả những ai muốn đi theo một con đường – một con đường cuối cùng đạt được đỉnh cao trong sự giác ngộ hay Phật quả.