Bồ Tát Kim Cương Thủ – Bồ Tát Tượng Trưng Cho Sức Mạnh Trong Phật Giáo

hình tượng bồ tát kim cương thủ

Bồ Tát Kim Cương Thủ (Vajrapani Bodhisattva; từ tiếng Phạn là “sấm sét” hoặc “kim cương” – “người giữ sấm sét trong tay”) là một trong những vị Bồ Tát sớm nhất của Phật giáo Đại Thừa. Ngài là người bảo vệ của Đức Phật, tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, sự can đảm của tất cả chư Phật.

Thần Chú Trừ Tà Ma Của Bồ Tát Kim Cương Thủ – Om Vajrapani Hum

thần chú bồ tát kim cương thủ

Kim Cương Thủ Bồ Tát là một vị Bồ tát ít được biết đến đối với nhiều người. Om Vajrapani Hum là một trong những thần chú dùng để trừ tà ma và xoá bỏ năng lượng tiêu cực trong Phật giáo. Kim Cương Thủ(Vajrapani Bodhisattva) là một vị Bồ tát đại diện cho Tâm giác ngộ và thần chú của ông cũng tượng trưng cho phẩm chất đó.